خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • جمعه ۲۶ مهر ۱۳۷۰

جمعه 26 مهر |  9 ربیع الثانی 1412 18 اکتبر 1991

 

ساعت هفت و نیم صبح، برای شرکت در کنگره همبستگی علمی، ورزشی بانوان

کشورهای اسلامی، به محل وزارت کشاورزی رفتیم. این برنامه به مدیریت فائزه برگزار شده و با اصرار او پذیرفتم که شرکت کنم؛ گرچه معمولاً در اینگونه کنگرهها شرکت نمیکنم.

سروقت تعیین شده، آماده نبودند. نیم ساعتی در دفتر وزیر، در طبقه ماقبل آخر منتظر ماندیم. درآنجا آقای [علی‌محمد] نوریان درباره طرح مهم ساخت فرودگاه 7 تیر [=امام خمینی فعلی] توضیح داد. مراسم انجام شد و من صحبت کوتاهی نمودم[1] و به خانه آمدم. عفت و یاسر و محسن و فاطی هم بودند. تا شب در خانه استراحت و مطالعه داشتم؛ کمی هم باران آمد.

 

 

[1] - در بخشی از این سخنرانی آمده است: «امروز ورزش برای خانم‌ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر است و این قشر برای کسب سلامتی شادابی و نشاط در زندگی و کار و نیز برای پر کردن اوقات فراغت به‌آن نیاز فراوان دارد. اگر بخواهیم تسلیم وضع موجود شویم که خانم‌ها مثل آقایان، طوری که غربی‌ها و محیط‌های غیراسلامی در ورزش عمل می‌کنند ما هم همین کار را انجام دهیم مقبول نیست. به‌همین دلیل مسلمانان باید برای این مسأله فکری اساسی کنند. ما به‌عنوان مسلمان متعهد و در نهایت انسان، نمی‌توانیم وضع موجود ورزش بانوان را در صحنه‌های جهان بپذیریم، از سوی دیگر نیاز جدی بانوان و اقتضای زمان را درک می‌کنیم. ما به‌عنوان یکی از پایگاه‌های مسلمانان و پیشتاز انقلاب اسلامی، این کار را با این کنگره آغاز کردیم و با دعوت از اهل نظر از کشورهای اسلامی و علاقه‌مندان به‌حفظ حرمت شخصیت زن و قداست اخلاق اسلامی فکر می‌کنیم، این کنگره می‌تواند منشاء حرکت مفیدی برای خانم‌ها (Äباشد. اولین کار که کاملا جنبه علمی و فنی دارد، انتخاب نوع ورزش‌های مناسب برای خانم‌ها است، آنگاه بحث اساسی کنگره باید شیوه‌های انجام ورزش‌های مناسب و ایجاد همکاری‌های اسلامی باشد. اکنون حدود یک سوم کشورهای جهان و حدود یک چهارم جمعیت جهان را مسلمانان تشکیل می‌دهند. این بخش عظیم از انسان‌ها کشورها و امکانات اگر بخواهند ورزش خود را طوری سامان دهند که بانوان‌شان بتوانند از این موهبت استفاده کنند و آلوده به نکات وضعیت ورزش امروز جهان نشوند کار مشکلی نیست.» رجوع‌کنید ← کتاب «هاشمی‌رفسنجانی، سخنرانی‌های سال 1370»، دفتر نشر معارف انقلاب، 1392