خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۷۰

پنج شنبه 25 مهر |  8 ربیع الثانی 1412 17 اکتبر 1991

 

عفت اظهار ناراحتی مجدد در ارتباط با بیماری‌اش نمود. [آقای عبدالعزیز اینداو]، رئیس مجلس سنگال و همراهان آمدند. درباره نشست سران سازمان کنفرانس اسلامی در سنگال و مسئله فلسطین و کنفرانس صلح مذاکره کردیم. مقداری با شوخی سر بهسر او و بعضی از همراهانش گذاشتم؛ یکی از آن‌ها خانمی بود که چیزی شبیه عمامه سبز بر سر داشت.

 بعد از آن‌ها، [آقای مختار کبه]، وزیر ارتباطات و فرستاده ویژه سنگال آمد و نامه رئیسجمهور را برای دعوت رسمی من به کنفرانس اسلامی آورد؛ باز هم شبیه صحبتهای قبلی شد.

 مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشت. کلیات اجازه به قوه قضاییه برای برخورد با قضات ناصالح تصویب شد. زمان اجرای واگذاری اراضی کشت موقت تا آخر سال جاری تأیید شد. عصر تا ساعت پنج بعد از ظهر کار کردم و به خانه آمدم. حال عفت خوب بود و دکتر گفته که مشکلی ندارد.