خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1370؛ کتاب سازندگی و شکوفایی

  • شنبه ۲۰ مهر ۱۳۷۰

 شنبه 20 مهر |  3 ربیع الثانی 1412 12 اکتبر 1991

 

ساعت هشت ونیم صبح، برای شرکت در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی، با هلیکوپتر به پرندک رفتیم[1]. مراسم انجام شد. جوایز را دادم و ورزشهای ویژه را تماشا کردم. ظهر به دفترم رسیدم.

عصر شورای عالی امنیت ملی جلسه داشت. در مورد سیاست برگزاری کنفرانس فلسطین مذاکره شد. درباره موافقتنامه حل اختلافات مالی با فرانسه هم صحبت کردیم؛ قرار شد همان موافقتنامه قبلی امضا شود.

شب با احمد آقا مهمان رهبری بودیم. درباره اوضاع عراق و شوروی، سفر به آذربایجان و تصمیمات جلسه شورای امنیت ملی مذاکره شد. احمد آقا با اتومبیل من به خانه آمد. در راه، راجع به مسائل منطقه و داخل و روزنامه خراسان مذاکره داشتیم. پیشنهاد داشت خیلی با آمریکا تلخی نشود که مشکل پیش بیاید؛ ولی اگر افراد غیرمسئول تلخی کنند، مهم نیست.

 

[1] - آقای هاشمی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان علوم انتظامی گفت: «یکی از ثمرات حرکت صحیح ادغام نیروهای انتظامی، شکل‌گیری این دانشگاه و نظم و هماهنگی در آموزش‌های انتظامی و امنیتی است. دانشجویان به‌عنوان پاسداران نظم و امنیت و حُسن رفتار و عملکرد در تمامی ابعاد، برای حراست از مرزهای جغرافیایی، حفظ حدود و ثغور، تأمین امینت در اجتماع وارد این زندگی جدید شده‌اند و با درایت و آگاهی این راه را انتخاب کرده‌اند. هر یک از این نیروها با تجربه‌هایی که در بخش‌های عملیاتی خود داشته‌اند، امروز می‌توانند غنای بیشتری به مجموعه نیروی انتظامی ببخشند. آثار ادغام و هماهنگی موجود در نیروی انتظامی، ملموس و مطلوب است.» رجوع‌کنید ← کتاب «هاشمی‌رفسنجانی، سخنرانی‌های سال 1370»، دفتر نشر معارف انقلاب، 1392