خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1369/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1369/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

بررسی مسایل موقوفات شیخیّه در رفسنجان *** درخواست نوروزی حاج احمد آقا از هاشمی

  • سه شنبه ۷ فروردین ۱۳۶۹

در منزل بودم. بیشتر وقت به استراحت، مطالعه و انجام کارهایی که از دفتر آورده بودند، گذشت. آقای شیخ محمد هاشمیان آمد. دربارة موقوفات مُسترد شده در رفسنجان و اوضاع منطقه و نیز دربارة اعزام بازرس‌های پی‌درپی، برای بررسی مسایل موقوفات شیخیّه که اخیراً به ایشان واگذار شده،گفت وگو شد.

احمدآقا آمد. برای برگزاری مراسم سالگرد[ارتحال] امام و تکمیل ساختمان حرم امام  استمداد کرد. فاطی از کیش آمد؛ مقداری صحبت کردیم.