خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۹/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۹/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

حضور وزیر خارجه عراق در اردن *** مساعی آرامبخش دبیر کل سازمان ملل

  • جمعه ۹ شهریور ۱۳۶۹

جمعه ۹ شهریور ۱۳۶۹ //  ۹ صفر ۱۴۱۱ //  ۳۱ آگوست ۱۹۹۰

 

در منزل بودم. وقت به مطالعه و استراحت گذشت. ناهار محسن و اعظم و عماد و علی آمدند. غذا تهیه کرده بودند. محسن وضع البرز قم را گفت. قرار شد چند هکتار پسته با سیستم آبیاری قطره‌ای آماده شود. شب هم مجدداً محسن آمد. در گزارش‌ها مذاکرات [خاویرپرز] دکوئیار، [دبیرکل سازمان ملل] و طارق عزیز، [وزیر امورخارجه عراق] در اردن مورد توجه است؛ سعی دارند آرامش‌آور مطرح کنند.