خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۹/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۹/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

مجوزی که معاون صدام از ولایتی خواست؟ *** مذاکره هاشمی و رهبری درباره نوشته های ضد نظام

  • یکشنبه ۲ دی ۱۳۶۹

کشاورزان نمونه آمدند. برایشان صحبت کردم و جوایز را دادم. [آقای سید امان‌الله مرتضوی]، رئیس شهربانی کل آمد. گزارش وضع شهربانی و برنامه‌ها را داد؛ از برنامه ادغام نیروهای انتظامی اظهار رضایت کرد.

با [آقای مصطفی معین]، وزیر علوم و معاونان و بعضی از رؤسای دانشگاه‌ها، جلسه داشتیم. درباره نیازهای دانشگاه‌ها مذاکره شد؛ پنج میلیون دلار و یک‌صد میلیون تومان کمک کردم. محسن برای بررسی گیاه هالوفیت، به امارات رفت.

عصر هیئت دولت جلسه داشت. قرار شد آیین‌نامه برای هدایایی که ردوبدل می‌شود، تهیه کنیم و نیز بخشنامه شود که مهمانی‌های دولتی مُسرفانه برگزار نشود.

شب با آقای خامنه‌ای جلسه داشتیم. درباره مصوبات شورای عالی امنیت ملی، بودجه نیروهای مسلح، مسائل منطقه و نوشته‌های ضد نظام مذاکره کردیم. شب در دفترم ماندم و تا ساعت یازده شب، کارها را انجام دادم. دکتر ولایتی، تلفنی اطلاع داد که فرستاده انگلیس به منطقه و نیز آقای عزت ابراهیم، نفر دوم عراق، اجازه خواسته‌اند که به ایران بیایند.

9