خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۹/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال ۱۳۶۹/ کتاب «اعتدال و پیروزی»

  • شنبه ۱۵ دی ۱۳۶۹

ساعت نُه صبح به دانشگاه تهران رفتیم. کنگره دوم بازسازی (1) را با سخنرانی افتتاح کردم. به دفترم رفتم و تا ساعت یازده، کارها را انجام دادم. آقای [سید یحیی] جعفری، امام‌جمعه کرمان آمد. برای تأمین امنیت استان و اصلاح مقررات عوارض اخیر، استمداد کرد و از اختلاف روحانیون کرمان اظهار ناراحتی نمود.

 آقایان [محمد] غرضی، [وزیر پست و تلگراف و تلفن] و  [مسعود روغنی] زنجانی، [رئیس سازمان برنامه‌وبودجه] آمدند. اختلاف خود را در مورد اعتبارات ارزی - ریالی پست و مخابرات مطرح کردند؛ رفع اختلاف نمودم. عصر دکتر ولایتی [وزیر امور خارجه] آمد. گزارش سفر به پاکستان را داد؛ مطابق معمول راضی است و سفر را موفق می‌داند.

 شورای عالی امنیت ملی جلسه داشت. بحث درباره اوضاع منطقه و سفر «عزت ابراهیم» به ایران بود. سر شب، آقای [عبدالله] نوری وزیر کشور آمد؛ پیشنهادی در مورد مطبوعات داشت. به خانه آمدم. بچه‌ها به مهمانی رفته بودند. تنهایی شام خوردم.

*****************************************************************************************

1- انتقال وظایف ستاد مرکزی بازسازی مناطق جنگزده و ستادهای بازسازی و امور بازگشت مناطق جنگزده به ترتیب به حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری و استانداریها

‌انتقال وظایف ستاد مرکزی بازسازی مناطق جنگزده و ستادهای بازسازی و امور بازگشت مناطق جنگزده به‌ترتیب به حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری و استانداریها
1376.03.11 - - - 254
‌شماره: 56067.20
‌تاریخ: 1376.3.11
‌سازمان برنامه و بودجه
‌تصمیم نماینده ویژه رئیس ‌جمهور در اداره امور مربوط به بازسازی مناطق جنگزده که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و به استناد تصویبنامه شماره 231.71512ت‌ه‍ مورخ 1369.6.22 به عنوان تصمیم هیأت وزیران اتخاذ شده است، به شرح‌زیر جهت اجرا ابلاغ می‌گردد:
‌با توجه به مفاد تبصره (14) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و براساس تبصره ‌های 30 و 31 قانون بودجه سال1376 کل کشور وظایف باقیمانده پس از انحلال ستاد مرکزی بازسازی از مورخ 1376.7.1 به حوزه معاونت اجرایی نهاد ریاست ‌جمهوری و ستادهای‌بازسازی و امور بازگشت مناطق جنگزده به استانداریها انتقال داده می‌شود و اعتبار طرحها و پروژه ‌های ملی و استانی نیمه ‌تمام در بودجه سال 1377‌ توسط سازمان برنامه و بودجه پیش ‌بینی می‌گردد.
‌ستاد مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف هستند حداکثر ظرف مدت یک ماه به تهیه آیین‌نامه‌مربوط در رابطه با چگونگی انتقال و شرح وظایف مربوط همراه با تشکیلات لازم در دستگاههای انتقال گیرنده اقدام نمایند.


‌حسن حبیبی
‌معاون اول رییس جمهور