خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

تصویب اساسنامه فرهنگستان زبان فارسی *** ابراز نگرانی از عواقب کار جنگ حزب‌الله

  • سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۶۸

 

سه‌شنبه 24 بهمن   |     17 رجب  1410                   13 فوریه  1990

تا ساعت نه صبح مطالعه کردم. آقای [ابوالفضل] توکلی‌بینا آمد و درباره اصناف مطالبی ارائه داد. [آقای حسین کمالی] وزیر کار و کارگران نمونه آمدند. گزارش دادند و من هم صحبت کردم.

آقای سید فضل الله آمد. درباره مسائل لبنان و کشورهای عربی مذاکره شد. از عواقب کار جنگ حزب‌الله با امل اظهار نگرانی کردم. در جلسه خصوصی برای کارهای خیریه و عمومی‌اش در لبنان استمداد کرد. دکتر [حسن] حبیبی [معاون اول رئیس جمهور] و [مسعود روغنی] زنجانی[رئیس سازمان برنامه و بودجه]  برای تصمیم‌گیری درباره بودجه نهایی نهاد ریاست جمهوری و برای بودجه 1369 آمدند.

عصر دولت جلسه داشت. تبصره 29 مطرح بود. توافق کلی شد، ولی تمام نشد. شب شورای انقلاب فرهنگی جلسه داشت. اساسنامه فرهنگستان زبان فارسی تصویب شد.