خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

گزارش وزارت اطلاعات درباره عوامل گرانی ارز *** ابراز نگرانی مسعودی خمینی به هاشمی

  • دوشنبه ۲۵ دی ۱۳۶۸

 

دوشنبه 25 دی   |     17 جمادی الثانی  1410        15 ژانویه  1990

آقای [مرتضی] محمدخان رئیس کل گمرک آمد و مطالبی از گمرک و پیشنهادهایی در امور اقتصادی دیگر داد. معتقد است گمرک به خاطر اهمیتش باید زیر نظر رئیس جمهور باشد. آقای[احمد]  نصری استاندار سابق سیستان و بلوچستان آمد و برای پذیرش سمت استانداری اظهار آمادگی کرد. پیشنهاد مسئولیت اداره امور اسرا را دادم که کار را مشکل تلقی می‌کند.

آقای [علی اکبر] مسعودی خمینی آمد. پیشنهادهایی در جهت توجه به اهل سنت و مخصوصاً روحانیت آنها داشت و از آینده توسعه مراکز طلبگی اهل سنت و ارتباط آنها با خارج و ارتزاق آنها از مراکز نامعلوم خارج اظهار نگرانی نمود که دیگران هم، چنین نگرانی را دارند. معاونان وزارت اطلاعات آمدند و درباره تقویت حراست‌ها استمداد کردند. درباره عوامل گرانی ارز آزاد و شبکه کشف شده مطالبی داشتند.

عصر شورای عالی اقتصاد جلسه داشت که تا ساعت هشت و نیم شب  طول کشید. بحث در کیفیت اجرای طرح‌های برنامه پنجساله، از نظر استفاده از پیمانکاران داخلی و خارجی بود. وضع نیروگاه شهید رجائی را توضیح دادند.  از اول خواسته‌اند که به نیروهای خودی بسپارند و به مشکل برخورد کرده‌اند و با تأخیر فراوان، بالاخره اجباراً از خارجی‌ها استفاده می‌شود. درباره گران کردن تعرفه حمل و نقل بحث شد که به نتیجه نرسید. فقط در مورد ساخت بنادر چند منظوره، از محل بالا بردن تعرفه بارگیری بنادر، تصمیم گرفته شد. شب به خانه آمدم.