خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

تصویب خرید کالاهای اساسی در مجمع تشخیص مصلحت *** تذکر تلفنی هاشمی به وزیر آموزش و پرورش

  • دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۶۸

 

دوشنبه 15 آبان   |     6 ربیع الثانی 1410                  6 نوامبر  1989

ساعت هفت و نیم صبح به دفترم رسیدم. آقای [علی] یونسی دادستان [عمومی] تهران آمد. وضع گذشته و اصلاحات خودش و برنامه‌ها و نیازها را گفت. آقای [محمدصادق] خلخالی [نماینده قم] آمد. مشکلات خلخال و روستاهای قم را گفت. آقای [عیسی] ولایی رئیس کمیسیون بازرگانی آمد. تذکراتی راجع به بازرگانی داد و تقاضاهایی داشت.

[آقای سید رضا نوروززاده] نماینده اسفراین آمد. طومار تشکر مردم را در خصوص احیای طرح بنیاد اسفراین آورد. آقای [محمدمهدی] آخوندزاده آمد. او از خدمات خود در انگلستان گفت. سلمانی برای اصلاح آمد.

تلفنی به آقای [محمد علی] نجفی [وزیر آموزش و پرورش] در مورد حجاب دختران دانش آموز گفتم. اختلاف وزیر راه و ترابری و فرمانده نیروی هوایی را برای استفاده از هواپیماهای نظامی جهت حمل گاوهای خریده شده از کانادا را حل کردم. با آقایان نوربخش و وهاجی درباره توزیع و ارز و .... صحبت شد.

عصر شورای اقتصاد جلسه داشت. خرید دام عشایر در دستور بوده که در سال جاری از این ممّر شانزده میلیارد ریال دولت ضرر داده است. برای تهیه مبلغ پرداخت بحث شد و برای ادامه کار، قرار شد فکری شود؛  روی علوفه دادن به عشایر در خشکسالی به جای خرید دام‌های لاغر آنها، کمیسیونی مامور بررسی شد.

درباره خرید کالاهای اساسی صحبت شد. مبلغ یک ونیم  میلیارد دلار اضافی، مجمع تشخیص مصلحت به آن داده که پس از بررسی چاره‌ای جز خرید ندیدیم. تا ساعت هشت و نیم شب کارها را انجام دادم و به خانه رفتم. عفت به ملاقات آیت‌الله نجفی مرعشی رفته و از حرف‌های شنیده از ایشان راضی برگشته بود.