خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

آئین نامه دانشگاه آزاد اسلامی چگونه تصویب شد؟ *** عزل آشیخ محمد هاشمیان ازریاست دادگستری

  • سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۶۸

 

سه‌شنبه 21 شهریور  |     11 صفر 1410                      12 سپتامبر  1989

ساعت هفت و نیم صبح به دفترم رسیدم. تا ساعت هشت گزارش‌ها را خواندم. شورای عالی انقلاب فرهنگی از ساعت هشت تا ده ونیم جلسه داشت. بیشتر به بررسی آئین نامه دانشگاه آزاد اسلامی گذشت. دوسه مصوبه خوب در جهت رسمیت و استحکام کار دانشگاه داشتیم. تا ظهر دو سه ملاقات داشتم.

عصر هیأت دولت جلسه داشت. که از ساعت چهار بعد از ظهر تا نه شب طول کشید؛ درباره برنامه پنجساله بود. از همانجا یکسره به خانه رفتم. خسته بودم. بنا بود تغییر رئیس بانک مرکزی در دولت مطرح شود که نشد. بچه‌ها گفتند علی اخوی زاده اطلاع داده که آشیخ محمد هاشمیان را از ریاست دادگستری رفسنجان عزل کرده‌اند.