خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

ناتمام ماندن جلسه شورای بازنگری قانون اساسی *** مشورت مجلس با هاشمی درباره سیاست خارجی

  • دوشنبه ۱۹ تیر ۱۳۶۸

 

دوشنبه 19 تیر  |     6 ذیحجه 1409                        10 جولای   1989

به اخبار خارجی گوش دادم. مقداری به توصیه دکتر در استخر کوچک خانه شنا کردم. به مجلس رفتم. کارهای دفتر را انجام دادم. از کمیسیون خارجه [مجلس] آمدند و درباره سیاست خارجی برای تنظیم برنامه خودشان مشورت کردند. دانشجویان انجمن‌های اسلامی مخالف دفتر تحکیم وحدت آمدند. درباره سیاست حرکت دانشجویی مشورت کردند و  اوضاع دانشگاه را توضیح دادند.

[آقایان علی محمد سوری ملکی و ماشاءالله حیدری مقدم] نمایندگان خرم‌آباد و الشتر آمدند و از نماینده پلدختر شکایت کردند. عصر جلسه شورای بازنگری [قانون‌اساسی] داشتیم. کارمان تمام نشد. قرار بود آخرین جلسه باشد. شب به مجلس رفتم. تا ساعت ده کار کردم.