خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

  • چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۸

 

چهارشنبه 13 اردیبهشت  |     26 رمضان  1409             3 می   1989

تا ساعت ده صبح در جلسه علنی بودم. به دفترم آمدم. [آقای احمد طاها] نماینده بوکان آمد. نیازهای حوزه انتخابیه‌اش را گفت؛ کمبود و نیاز زیاد است. کردستان عموماً چنین وضعی دارد، ولی بوکان به خاطر شهرستان نبودن، با استحقاق شهرستان شدن، از این جهت عقب‌تر است. [آقای احمد فارستانی] نماینده سروستان آمد و مطالبی درباره کیفیت رسیدن به سربازها و مخصوصاً افراد آسیب دیده گفت.

ظهر جمعی از نمایندگان مجلس که از اول این دوره برمحور جنگ همکاری داشته‌اند،  آمدند. درباره جنگ و صلح و نیروهای مسلح مذاکره شد.

عصر شورای بازنگری قانون اساسی جلسه داشت. بحث‌ها کلی و مقدماتی بود. درباره مجمع تشخیص مصلحت، تمرکز در قوای مجریه و قضائیه صحبت شد. افطار را با جمعی از اعضای شورا صرف کردیم.  سپس جلسه هیأت رئیسه شورای بازنگری را داشتیم. آقای [علی محمد]  بشارتی اطلاع داد که مشکل پاسپورت‌ ایرانی‌های خارج از کشور رفع شده است.

عربستان سعودی رسماً اطلاع داد که با انجام مراسم برائت [از مشرکین] در حج به طور محدود موافق است و تعداد زائران را تا هفتادوپنج هزار نفر در سال جاری قبول کرده است. ما خواهان یکصدوپنجاه هزار نفر هستیم.