خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

  • یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۶۸

 

یکشنبه 20 فروردین  |      2 رمضان 1409                   9 آوریل   1989

بعد از سحر خوابیدم. ساعت هفت صبح به مجلس رفتم. ساعت هشت و ربع جلسه علنی - اولین جلسه  سال 68 -  شروع شد. قبل از دستور درباره آیت‌الله منتظری صحبت کردم. تا نزدیک ظهر یکسره کار کردیم. پس از نماز و قرآن خوابیدم. تا ساعت چهار کارهای دفتر را انجام دادم.

آقای [حسین] حسنی سعدی [فرمانده نیروی زمینی ارتش] آمد. گزارش خطوط جبهه‌ها را داد و برای تعویض رنگ لباس [ارتش] استفسار و برای نیازهای گوناگون استمداد کرد. آقای [علیرضا] افشار آمد. درباره مشکلات کار معاونت نیروی انسانی ستاد کل [نیروهای مسلح] گفت.

ساعت هفت وربع به خانه رسیدم. بچه‌ها سرافطار جمع بودند. یک دوربین فیلمبرداری ویدئو که آقای [سیدجلال] ساداتیان به عنوان سوغات آورده بود، برای بچه‌ها آوردم. خوشحال شدند. بعد از افطار مطابق معمول حال کار نداشتم و به تماشای برنامه‌های تلویزیون نشستم.