خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1368/ کتاب «بازسازی و سازندگی»

  • جمعه ۴ فروردین ۱۳۶۸

 

جمعه 4 فروردین  |     16 شعبان 1409                       24 مارس  1989

تا ساعت ده ونیم در منزل برای خطبه‌های جمعه مطالعه کردم. به دانشگاه تهران رفتم. محسن هم همراهم آمد. آقای [هادی] مروی قبل از نماز صحبت کرده بود. به من گفت که تقسیم اختیارات شورای عالی قضائی به ضرر است. در خطبه‌ها بحث جدیدی شروع کردم: «اسلام، برنامه زندگی».

عصر خانواده یحیی کلانتری آمدند. مقداری درباره مسائل رفسنجان و نوق مذاکره کردیم. خبر رسید که آقای [حاج شیخ عباس] حسنی سعدی نماینده کرمان در تصادف فوت کرده است؛ خیلی متأثر شدم. گزارش‌ها را آوردند، مطلب مهمی نداشت.

روزنامه‌های ترکیه عکس‌العمل‌های تندی در مقابل مخالفت ایران با ممنوعیت حجاب دختران دانشجو در ترکیه نشان داده‌اند. شب با برنامه‌های تلویزیون مشغول بودم؛ جالب نبود. آقای [ابراهیم] امینی از قم تلفنی خواست هیأت رئیسه خبرگان، فوراً جلسه داشته باشد. معلوم شد امام درباره رهبری آینده به آنها هم پیغام داده‌اند. گفتم جلسه پس فردا باشد؛ منتظر آمدن آیت‌الله خامنه‌ای [رئیس جمهوری از مشهد] هستیم.