خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1368؛ بازسازی و سازندگی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1368؛ بازسازی و سازندگی

دستور برای تسریع در احداث متروی تهران***پیام آیت الله منتظری به هاشمی چه بود؟

  • سه شنبه ۲۳ آبان ۱۳۶۸

 

سه‌شنبه 23 آبان   |    14 ربیع الثانی  1410              14 نوامبر  1989

ساعت‌ نه صبح، آقای [قربانعلی] دری [نجف‌آبادی] آمد. پیام آقای منتظری را آورد که مبلغ 92 هزار دلار بابت جبهه و جنگ در دست آقای ابراهیمی داشته‌اند که خرج طلاب خارجی در قم شده است. اکنون خواسته‌اند که با دریافت معادل ریال آن، این مبلغ را به جبهه بدهیم. مبلغ 320 هزار درهم امارات برای مصارف جبهه فرستادند. درباره گزینش صحبت شد.

برای حل مشکلات تهران، مسائل مسکن، حمل و نقل، خدمات محیط زیست، آب و .... با حضور وزرای کشور، مسکن، نیرو، شهرداری تهران و معاونان، جلسه‌ای داشتیم. پیشنهادهایی برای جلوگیری از رشد جمعیت و اصلاح امور منجمله انتقال پایتخت، انتقال پادگا‌ن‌ها، بعضی از دانشگاه‌ها، مراکز صنعتی و تجاری، اصلاح بافت مناطق قدیمی، حفظ فضای سبز، گازسوز کردن موتورها و تسریع در کار احداث مترو ... داده شد؛ بعضی‌ها تصویب و بعضی‌ها به کمیسیون‌ها ارجاع شد. از آقای خامنه‌ای برای اقدام در تهیه طرح انتقال پادگان‌ها اجازه گرفتم. دکتر حبیبی برای امور جاری آمد.

عصر جلسه‌ای برای حل مشکلات نان داشتیم. نانوایی‌ها مدعی ضرر کردن‌ هستند و صفوف مردم در مقابل نانوایی‌ها طولانی است و تعزیرات حکومتی مسأله را حل نکرده. مسئولیت اداره آرد و نان بین وزارت بازرگانی و وزارت‌کشور [= فرمانداری‌ها] تقسیم شده. به نتایج نهائی نرسیدیم، ولی تصمیمات موقتی گرفتم.

شب شورای انقلاب فرهنگی جلسه داشت. اعضای جدید آمدند. انتخاب هیأت رئیسه انجام شد. با اتفاق آراء رئیس و نواب رئیس و منشیان دبیر انتخاب شدند. آئین نامه شورای عالی پژوهش و بررسی مسأله اشغال مرکز بسیج در دستور بود؛ تصمیماتی گرفتیم. شب به خانه رفتم.