خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1368؛ بازسازی و سازندگی

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی؛ سال 1368؛ بازسازی و سازندگی

حضور شبانه آیت الله خامنه‏ ای در دفتر رئیس جمهور***پیام خصوصی آیت الله منتظری به هاشمی

  • یکشنبه ۲۴ دی ۱۳۶۸

 

یکشنبه 24 دی   |     16 جمادی الثانی  1410            14 ژانویه  1990

بعد از نماز تا ساعت نه صبح کار کردم. [آقای مانوئل برنارد و دسوسا و آقای موراد ایساک موراجی] سفیران آکردوتیه آنگولا و موزامبیک برای تقدیم استوار نامه‌ها آمدند. مذاکرات کوتاهی داشتیم سفیر اندونزی برای خداحافظی آمدآقای [قربانعلی] دری نجف آبادی و احمدآقا، پسر آقای منتظری آمدند و پیام آقای منتظری را آوردند. ایشان برای رفع فشار از افرادی که در ارتباط با پخش نوار دستگیر شده یا می‌شوند، استمداد کرده و خواستار عادی شدن وضع و دادن جزوه‌های اطلاعاتی‌اند.

آقای [سیدعلی] مقدم آمد. توضیحاتی درباره نقشه و برنامه ساخت مصلای تهران داد. [آقای فروزش] وزیر جهاد و مدیران جهاد آمدند. برای آنها صحبت کردم. عصر هیأت دولت جلسه داشت. درباره تفکیک وظایف جهاد و کشاورزی بحث شد و نزدیک به تصمیم‌گیری رسیدیم که به جلسه بعد موکول شد. دکتر ولایتی درباره مسائل آذربایجان شوروی مطالبی داشت.

شب آیت‌الله خامنه‌ای به دفتر من آمدند. درباره مسأله آقای منتظری بحث و تصمیم‌گیری شد و نیز درباره نماز جمعه تهران و ائمه جمعه استان‌ها و سیاست خارجی تصمیم گرفتیم.