خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1367/ کتاب «پایان دفاع ، آغاز بازسازی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1367/ کتاب «پایان دفاع ، آغاز بازسازی»

در ملاقات فرمانده نزاجا با هاشمی چه گذشت؟ *** فشار وزارت بهداشت برای ادغام با دانشگاه آزاد !

  • یکشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۶۷

 

یکشنبه 23 بهمن   |   5 رجب 1409                              12 فوریه 1989

ساعت هفت و نیم صبح به مجلس رسیدم. تا ساعت ده گزارش‌ها را خواندم. فیلم اعترافات نظامیان خائن و جاسوس از گروه منافق و سلطنت طلب را دیدم. آقای [محمود] محمدی عراقی [جانشین نماینده امام در سپاه پاسداران] آمد. درباره امور سپاه و آئین نامه‌های مالی و باز خرید مشورت کرد. [سرتیپ حسنی سعدی] فرمانده نزاجا [= نیروی زمینی ارتش] برای امور نزاجا آمد و گزارش بازدید از جبهه‌ها را داد.

عصر فرماندار شمیران آمد. گزارش کارها را داد و خواستار استقلال شهرداری منطقه شد که تحت اداره شهرداری تهران است. از ضعف عملکرد شهردار تهران در ترمیم میدان تجریش گله داشت.

آقای محصل همدانی آمد. از مشکلات گرانی برای مردم و مشکل سربازان مریض و متأهل و از سخت‌گیری‌های مالیاتی گفت. آقای آقامحمدی آمد. حکم آقای [سید محمد باقر] حکیم را برای نظارت بر امور سپاه بدر گرفت. درباره مذاکره با بارزانی‌ها و ش . م . ر [= پدافند شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو] مذاکره کرد.

آقای [سیدرضا] اکرمی نماینده سمنان آمد. طومار مردم سمنان را آورد که خواستار ابقاء دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی هستند. اخیراً با فشار وزارت بهداشت، قرار شد در واحد شاهرود ادغام شود. شب تا ساعت نه در دفترم کار کردم. به خانه آمدم. فیلمی از کمیته انقلاب در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر دیدم.