خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1367/ کتاب «پایان دفاع ، آغاز بازسازی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1367/ کتاب «پایان دفاع ، آغاز بازسازی»

تحلیل محسن هاشمی از آینده صنایع نظامی *** مشورت ولایتی و لاریجانی با هاشمی

  • چهارشنبه ۶ مهر ۱۳۶۷

 

چهارشنبه 6 مهر 1367   |   16 صفر 1409                     28 سپتامبر 1988

در منزل ماندم. گفته بودند که عفت ساعت نه ونیم صبح می‌رسد. بعداً معلوم شد که ساعت نه و نیم شب می‌آید. نقاش برای رنگ کردن در‌ها آمده بود. وقتم با مطالعه و قدم زدن در حیاط گذشت.

عصر آقای محسن رضائی آمد و درباره پادگان سازی برای سپاه و تقویت نیروی هوایی و استفاده از سرباز و درجات و حقوق سپاه صحبت شد. آقای جواد لاریجانی، درباره کیفیت اعلان روابط با انگلیس، تلفنی مشورت کرد. احمدآقا هم گفت آقای ولایتی از ژنو در این خصوص استفسار کرده است. محسن تا دیر وقت بود. شام خوردیم. او تحلیلی از فعالیت‌های تحقیقاتی و صنعتی صنایع نظامی مطرح کرد و از لزوم حمایت مدیران مربوطه [علی] قیامتیون، [فریدون] قاسم‌زاده، جعفری، [منوچهر] منطقی و... گفت.