خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1367/ کتاب «پایان دفاع ، آغاز بازسازی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1367/ کتاب «پایان دفاع ، آغاز بازسازی»

مشورت لاریجانی با هاشمی قبل از سفر نیوریورک *** تصرف یک قایق سپاه توسط گشتی های عمان

  • شنبه ۱۳ فروردین ۱۳۶۷

 

شنبه 13 فروردین  |   14 شعبان 1408                           2 آوریل 1988

در منزل بودم. بیشتر وقتم به مطالعه گذشت. مهدی همشیره زاده آمد. عصر آقای جواد لاریجانی [معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه] آمد و برای سفر به سازمان ملل و مذاکره با دبیرکل مشورت کرد. زمینه‌های تحرک سیاسی را توضیح دادم ؛ با شرایط سیاسی نظامی نسبتاً خوب فعلی. یاسر حالش بهتر و روبه بهبودی است. او توانست به خانه فاطی برود. گزارش‌ها را از مجلس آوردند. فشار تبلیغاتی روی عراق به خاطر فاجعه حلبچه زیاد است.

شب، مهدی از جبهه تلفنی تماس گرفت و برای استفاده نیروها از یک انبار قطعات تویوتا که در حلبچه پیدا شده، اجازه خواست. گفتم حسابش روشن باشد که اگر از مردم بود پس بدهیم. آقای [محمد] فروزنده [رئیس ستاد کل سپاه] هم برای استفاده از ماشین‌های موجود در اطراف پادگان دجیله اجازه خواست؛ به همین شرط اجازه دادم.

آقای [سیدعلی] حسینی تاش [جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه]  اطلاع داد که عمانی‌ها یک قایق طارق ما را تصرف کرده‌اند که هنوز از علت و کم و کیف آن بی‌اطلاعیم.