خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

در کرج، مردم اجتماع عظیمی زیر بارش برف داشتند. برای آنها صحبت کوتاهی کردم و مراسم را ختم نمودیم. ظهر به مجلس رسیدم. بعد از ناهار آقامحمدی آمد. *** تاخیر یک ساعته شروع به کار مجلس به دلیل عدم حضور آقایان محمد یزدی و مهدی کروبی باعث شد

  • پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۶۶

اول وقت به محل کنفرانس "بررسی قداست و امنیت حرم" در خصوص لزوم اینکه مکه باید مرکز بین‌المللی اسلامی باشد، سخنرانی کردم. بعد از سخنرانی به سوی کرج حرکت کردم. قرار بود مهمانان هم بیایند. چون خبر رسید در کرج برف می‌بارد، مصلحت ندیدیم که آنها را ببریم.

برای اولین بار درتاریخ مجلس به خاطر عدم حضور رئیس و نواب رئیس، مجلس با یک ساعت تاخیر شروع شد. آقای [محمد] یزدی به مرخصی رفته است. آقای [مهدی] کروبی هم درکنفرانس بود، بنا نبود من صبح بیایم، برنامه عوض شده بود.

در کرج، مردم اجتماع عظیمی زیر بارش برف داشتند. برای آنها صحبت کوتاهی کردم و مراسم را ختم نمودیم. ظهر به مجلس رسیدم. بعد از ناهار آقامحمدی آمد. راجع به قرارگاه رمضان و مسائل بانک‌ها مطالبی داشت. معتقد است آقای [ایرج] صفاتی دزفولی [رئیس دیوان محاسبات] در مورد بانک‌ها با سخت‌گیری برخورد می‌کند. برای اصلاح دندانم به دندان پزشکی مجلس رفتم.

عصر آقای صیاد برای امور جبهه و جنگ آمد. تا ساعت هشت شب در دفترم کارهای عقب مانده روزهای سفر را انجام دادم*. آقای [شیخ عباس] پورمحمدی آمد. از مخالفانش در رفسنجان گله داشت و از دادن ساختمان حزب به دانشگاه آزاد اسلامی ناراضی است و می‌گوید به منظور تضعیف او مطرح شده است. ساعت هشت و نیم  به منزل آمدم. آقای مهدی نژاد، تلفنی تأکید کرد در خصوص کمک به آزادی گروگان‌های فرانسوی که بناست آزاد شوند، به نحوی با سوریه هماهنگی شود.