خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366 / کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366 / کتاب «دفاع و سیاست»

تعبیر هاشمی درباره شجاعت قذافی *** چه کشوری اجلاس سران عرب را تحریم کرد؟

  • شنبه ۱۶ آبان ۱۳۶۶

 

شنبه 16 آبان   |   14 ربیع الاول 1408                           7 نوامبر 1987

 

تا ساعت سه و نیم بعد از ظهر در منزل بودم. کارهای عقب مانده از روزهای کسالت را انجام دادم. حالم خوب است. عصر در جلسه شورای‌عالی پشتیبانی جنگ شرکت کردم. مصوباتی داشتیم. اول شب برای ملاقات با آقای [محمد کاظم اسدی] خوانساری سفیرمان در لیبی به مجلس آمدم. در خواست داشت که جمله‌ای در قدردانی از مواضع جدید و خوب قذافی در مورد اجتماع سران عرب و ضربه خوردن به بندر احمدی کویت بگویم که گفتم. به آقای رفیق‌دوست گفتم کار تحویل نیازهای پدافند شیمیایی را به لیبی تکمیل کنند.

شب به خانه رفتم. در گزارش‌ها استیصال آمریکا در ارتباط با ایران و مشکلات اقتصادی و داخلی محسوس است. پیش بینی می شود که اجتماع سران عرب که از فردا شروع می‌شود، کاری از پیش نخواهد برد.