خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366 / کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366 / کتاب «دفاع و سیاست»

گزارش رئیس سازمان انرژی اتمی از سفر چین *** چرا هاشمی به محسن رضایی دستور عقب نشینی داد؟

  • شنبه ۱۱ مهر ۱۳۶۶

 

شنبه 11 مهر   |   9 صفر 1408                                       3  اکتبر 1987

تا  ساعت نه و نیم صبح در منزل بودم. برای بازدید از کتابخانه مجلس، به محل مجلس بهارستان رفتم. این بازدید تا ساعت یک  بعد از ظهر طول کشید. ظهر مجلس بودم. قرار بود شورای پشتیبانی جنگ، امروز عصر جلسه داشته باشد که به خاطر غیبت آقای محسن رضایی به تاخیر افتاد. آقای [رضا] امراللهی [رئیس سازمان انرژی اتمی] آمد وگزارش سفر به چین و وضع انرژی اتمی را داد.

روی تلکس‌ها * مطالبی آمده که نشان می‌دهد، دشمنان از برنامه حمله ما به نحوی مطلع‌اند. در این خصوص با آقای رضایی مذاکره کردم. گفت نیروهای ما برای عملیات به سوی ایستگاه مورد نظر حرکت کرده‌اند. شب اطلاع دادند که ناوهای آمریکایی و عربستان در مسیر نیروها صف آرائی کرده‌اند. بخش قابل توجهی از قایق‌هایمان، موتورهایشان در مسیر از کار افتاده و جمعی از نیروها، دریا زده شده‌اند و تعدادی هم راه را گم کرده‌اند. دستور دادم که به طرف مبدأ حرکت، برگردند.

شب مهمان آقای [محمد] اصغری نماینده تهران بودیم. آقایان موسوی اردبیلی و موسوی خوئینی‌ها و تعدادی دیگر بودند. ولیمه سفر مکه را داد.