خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

ملاقات نخست وزیر با دبیر کل سازمان ملل *** قرار مشترک آیت‌الله خامنه ای، هاشمی و موسوی

  • شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۶۶

 

یکشنبه 21 شهریور   |  18 محرم 1408                    12 سپتامبر 1987

در منزل بودم. اول وقت رادیو آمریکا اعلان کرد، یکی از مین روب‌های آمریکایی که عازم خیلج فارس بوده، با یک کشتی دیگر برخورد کرده و آسیب دیده است؛ از الطاف الهی است. با آقایان خامنه‌ای و موسوی و احمدآقا درباره پذیرش درخواست ]آقای خاویر پرز دکوئیار[ دبیرکل سازمان ملل در خصوص حضور او در جلسه مشترک ما تلفنی صحبت کردم و قرار شد اگر اصرار کنند، در جلسه شب دوشنبه بپذیریم.

 

امروز و دیروز جبهه‌ها آرام بود. عصر آقایان ]محمد حسن[ اختری و ]احمد[ دستمالچیان، سفیرانمان در سوریه و لبنان آمدند. گزارش وضع آنجا را دادند.  از کم شدن فشار سوریه پس از آزادی ]چارلز[ گلاس ]خبرنگار آمریکایی[گفتند.  گلاس خودش فرار کرده، ولی بیشتر ناظران نظر دادند که به توصیه ما آزاد شده است.  برای حل مشکل اقتصادی لبنان استمداد کردند و پیشنهاد داشتند میوه‌های آنها را بخریم و نفت لبنان را تأمین کنیم. مسیحی‌ها که اقتصاد لبنان را در دست دارند، اخلال می‌کنند.

از نیروی دریایی سپاه آمدند و گزارش نیازها و امکانات خرید را دادند. گفتند که ارز داده نمی‌شود. گفتم ارز نداریم، ولی قول کمک دادم. بچه‌ها برای دیدن نمایشگاه بین‌المللی رفتند. این نمایشگاه  امروز افتتاح می‌شود.

شب آقای ]محسن[ کنگرلو آمد و گزارش مذاکره با فرانسویان را داد. به توافق هایی رسیده‌اند، ولی هنوز تصمیم نهائی اتخاذ نشده است. به نظر می‌رسد فرانسوی ها برای گرفتن امتیازات، پرچانگی می‌کنند. شب از نخست وزیر مطالب مذاکره با دبیر کل ]سازمان ملل متحد[ را پرسیدم؛ مطلب مهمی نداشت. او خواستار آتش‌بس است و ما خواستار معرفی متجاوز.