خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

پیام تلفنی هاشمی به اجتماع طلاب هیأت رزمی، تبلیغی امام صادق(ع) *** تکیل عملیات نصر 4 در ماووت عراق

  • دوشنبه ۱ تیر ۱۳۶۶

 

 

دوشنبه 1 تیر  | 25 شوال 1407                                 22 ژوئن 1987

                          

در منزل بودم. اول وقت از جبهه خبر گرفتم؛ معلوم شد دیشب عملیات نصر 4 را تکمیل کرده و همه اهداف را گرفته‌اند و در جنوب شهر ماؤوت خط دفاعی تشکیل داده‌اند.  رقم اسرای عراقی به پانصد نفر رسیده و یک چهارم آنها افسر و درجه دار هستند. یک گردان دیگر آنها در محاصره‌اند. کمک مهندسی و مهمات خواستند. با تلفات کم، عملیات خوبی انجام شد.

پیامی تلفنی به طلاب عضو هیأت رزمی، تبلیغی امام صادق(ع) - که امروز در ]مدرسه[ فیضیه قم مراسم داشتند - برای آقای ]محمود محمدی[ عراقی ]جانشین نماینده امام در سپاه پاسداران[ خواندم.

عصر آقای صادق طباطبائی آمد. گفت آلمانی‌ها اصرار دارند در مقابل تعهد ندادن حمادی به آمریکایی‌ها، گروگان هایشان آزاد شوند. گفتم تا آنجا که من می‌دانم، چریک‌های لبنان قبول نمی‌کنند و فقط مبادله را می‌پذیرند؛ خودتان پیگیری کنید. شب در منزل تنها بودم. اخبار جنگ را گرفتم و زودتر خوابیدم.