خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366/ کتاب «دفاع و سیاست»

تشکیل جلسه سران قوا در دفتر هاشمی *** امام تقاضای هاشمی را برای سخنرانی اجابت کردند

  • چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۳۶۶

 

چهارشنبه 13 خرداد  |  6 شوال 1407                         3 ژوئن 1987

                         

ساعت هشت و نیم صبح خدمت امام رسیدم. ایشان بنا نداشتند که در ملاقات نمایندگان مجلس صحبت کنند. تقاضا کردم صحبت کوتاهی بفرمایند که قبول شد. نمایندگان و خانواده‌هایشان به ملاقات امام رفته بودند. من صحبت کردم و از امام خواستم که در تصویب قوانین بنیادی از جهت انطباق با فقه، به مجلس کمک کنند. امام هم سخنان کوتاهی فرمودند. به مجلس آمدم. تا ساعت یازده گزارش ها را می خواندم.

]سرتیپ حسنی سعدی[ فرمانده نیروی زمینی ارتش اطلاع داد عملیات موفق و محدودی در میمک انجام داده‌اند. قرار شد نام آن «نصر2» باشد. ساعت یازده صبح،  واحد مهندسی سپاه آمد. گزارش کار دادند، من هم صحبت کردم. ]سرتیپ جلالی[ وزیر دفاع آمد و خواستار ]اختصاص[ ارز بیشتر شد. به تصمیم گروه مشاور در تقسیم ارز ایراد داشت.

عصر هیأت رئیسه مجلس جلسه داشت. در مصاحبه مطبوعاتی شرکت کردم. خبرنگاران روی موضوع تعطیل حزب و اظهارات امروز من در خدمت امام، حساس شده بودند و اهمیت مسأله خلیج‌فارس هم مشهود بود.

آقای ]فریدون  [مهدی‌نژاد ]= وردی نژاد  [ آمد. درباره فعالیت‌های خارج مشورت کرد و اسناد جریان خرید سلاح از آمریکایی‌ها را که نزد من بود، برای تدوین کتاب مورد نظر گرفت. آقای عبدالله نوری آمد و از آقای دکتر روحانی گله داشت.

شب جلسه سران قوا در دفتر من بود. بنا شد برای ایجاد آرامش در لبنان کمک شود. درباره جنگ و اوضاع خلیج فارس صحبت شد و دولت خواستار بسیج کامیون های ارتش و سپاه، برای آوردن کالا از بنادر و فعال شدن بندر ماهشهر و اعزام کاروان کشتی‌ها به آنجا شد.