خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366 / کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366 / کتاب «دفاع و سیاست»

  • جمعه ۱۴ فروردین ۱۳۶۶

جمعه 14 فروردین   |  4 شعبان 1407                       3 آوریل 1987

در منزل تا ساعت ده و چهل وپنج دقیقه، برای خطبه‌های جمعه مطالعه کردم.  برای اقامه نماز جمعه به دانشگاه ]تهران[ رفتم.  بحث جدیدی در ] موضوع[ استکبار و استضعاف شروع کردم[1]. عصر و شب بیشتر به تماشای تلویزیون و مطالعه گذشت. آقای ] محسن[ رضایی اطلاع داد که عملیات عقب افتاده است. قرار شد برای مذاکره و توضیح به تهران بیاید.