خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366 / کتاب «دفاع و سیاست»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1366 / کتاب «دفاع و سیاست»

صبحگاه مشترک نیروهای مسلح با حضور هاشمی

  • شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۶۶

شنبه 15 فروردین   |  5 شعبان 1407                          4 آوریل 1987

تا ساعت  هشت و نیم صبح  در خانه مطالعه می‌کردم. به قصر فیروزه - محل ستاد سپاه پاسداران - رفتم و در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح صحبت کردم. باران شروع شد. صحبت را کوتاه کردم. دیشب و امروز باران زیادی در تهران باریده است. بیشتر وقتم به مطالعه اسناد تاریخ انقلاب، نوشته آقای ] سید حمید[ زیارتی ] رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی[ جهت آمادگی برای مصاحبه صرف شد؛  عصر آقای زیارتی [= روحانی] برای ادامه مصاحبه درباره تاریخ  انقلاب آمد. حدود دو ساعت نوار ضبط کرد. جریان اعزام طلبه‌ها و خودم به سربازی در سال 42 را گفتم.

آقای مهندس موسوی]نخست وزیر[، تلفنی خواستار تحویل هواپیماهای 747  ارتش به هما ] = هواپیمایی ملی ایران[ برای استفاده شد. آقای ] ابراهیم[ سنجقی خواستار اختصاص سهمیه بیشتری از مشمولان به سپاه شد. آقای ]حسین[ حسنی سعدی ] فرمانده نیروی زمینی ارتش[، برای توضیح برنامه آینده جنگی نیروی زمینی وقت گرفت.