خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • توصیه هاشمی به آیت الله خامنه ای درباره عربستان

توصیه هاشمی به آیت الله خامنه ای درباره عربستان

مخالفت صیاد شیرازی با برنامه محسن رضایی

  • شنبه ۲ فروردین ۱۳۶۵
شنبه 2 فروردین 1365   صبح زود فاطی و سعید به رفسنجان رفتند. من و مهدی در تهران ماندیم. برای سخنرانی در سمینار سید رضی، بیشتر به مطالعه درباره او و حکام زمانش پرداختم. آقای سرهنگ جمالی ]جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش[ آمد و گزارش داد که دیشب نیروهای ارتش در پنجوین بخشی از آنچه پریشب از دست داده بودند، پس گرفته‌اند. از اطرافیان خاص ]سرهنگ صیاد شیرازی[فرمانده نیروی زمینی شاکی بود و ضعف نیروی زمینی را معلول کارهای آنها و حذف نیروهای لایق می‌دانست و علاج را در برکناری آنها عنوان می‌کرد و برای
فرماندهی نیروی زمینی، سرهنگ ]حسین[حسنی سعدی را پیشنهاد می‌کرد. فائزه از رفسنجان تلفن کرد. معلوم شد به زمین خورده و بیهوش شده ولی سریعاً علاج شده است. عصر عفت از بعضی ناهماهنگی‌ها در مشهد تلفنی گله کرد. با آقای ]آیت‌الله خامنه‌ای[ رئیس جمهور تلفنی صحبت کردم و گفتم خوب است با آقای فهد ـ شاه عربستان ـ تلفنی صحبت کنند و او را تشویق نمایند که با اوپک بهتر همکاری کنند. گویا مذاکرات کنفراس اوپک پیشرفت کرده و تولید کنندگان نفت تلاش می‌کنند قیمت را به همان بیست و هشت دلار در هر بشکه برسانند و راه را هم کم کردن تولید می‌دانند و فعلاً بحث بر سر مقدار کاهش تولید نفت و سهمیه‌هاست؛ گویا عربستان صمیمانه همکاری نمی‌کند و وقت کشی می‌نماید. شب دکتر ]حسن[روحانی آمد. درباره جنگ مذاکره کردیم. گزارش هیأت اعزامی به ]جبهه[ غرب را آورد که برای مقصران عقب نشینی از منطقه چوارتا، تقاضای تنبیه کرده‌اند. شب محسن رضایی تلفنی خواست که نیروهای جهاد رزمی از جبهه شمال غرب به جنوب بروند و صیاد خواست که همان جا بمانند. قرار شد فردا تصمیم بگیریم.