خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1364 / کتاب «امید و دلواپسی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1364 / کتاب «امید و دلواپسی»

"قبل از عملیات، جو را متشنج نکنیم" *** چرا هاشمی به نیروی هوایی اجازه عملیات نداد؟

  • شنبه ۲۸ دی ۱۳۶۴

 در منزل بودم. احمدآقا آمد. درباره بنیاد مستضعفان و مشکل اداره آن و تفکیک اموال مجهول المالک و غیر مجهول و نظریه آقای [موسوی]اردبیلی و آقای [طهماسب]مظاهری بحث شد. قرار شد که عجله نشود و کار بیشتری برای تصمیم‏گیری لازم است. درباره جنگ، آخرین وضع را برای اطلاع امام توضیح دادم. مقداری گزارش ناخوانده از هفته گذشته مانده که امروز خواندم.    نیروی هوایی اجازه عملیات برون مرزی خواست؛ گفتم فقط در صورت حمله هوایی عراق و به عنوان تلافی انجام شود. سیاست جنگی این است که قبل از عملیات، جو را متشنج نکنیم. شب همشیره صدیقه آمد. عازم سوریه است. از بستگان رفسنجان و نوق احوالپرسی کردم. گفت همه حالشان و وضعشان خوب است.