خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1364/ کتاب «امید و دلواپسی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1364/ کتاب «امید و دلواپسی»

آیا روسها در بستن تنگه هرمز کنار آمریکا قرار می گیرند؟ *** مشورت هاشمی با امام درباره خلیج فارس

  • دوشنبه ۱ مهر ۱۳۶۴

    ساعت هشت صبح به زیارت امام رفتیم. پیشنهاد دادم که امام بیانیه‏ای صادر کنند و به خاطر احتمال درگیری در خلیج‏فارس و توسعه جنگ، مردم را بسیج نمایند که هم دشمنان بفهمند ما در بستن تنگه هرمز جدی هستیم و هم نیرو برای عملیات مورد نظر آماده شود. درباره سیاست بستن تنگه هرمز هم مشورت کردم.

    امام احتمال دخالت عملی آمریکا در باز کردن تنگه را مطرح کردند و با توجه به اعلان ریگان که آمریکا متعهد به باز نگه داشتن تنگه هرمز است و اعلان شوروی مبنی بر مخالفت با دخالت آمریکا در مسایل منطقه، فرمودند اگر شوروی‏ها جدی باشند، بعید است آمریکا دخالت کند. [ایشان] بر دفاع از خارک تأکید فرمودند.

    در بیرونی [بیت] امام با آقای امام جمارانی در خصوص لزوم کم کردن کار کنان حج در سال آینده که به نظر خیلی‏ها بیش از نصف آنها زیادی بوده‏اند، صحبت کردیم. به دفتر مشاورت امام [در ارتش] گفتم که موضوع پدافند جزیره خارک را تعقیب کنند.