خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1364/ کتاب «امید و دلواپسی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1364/ کتاب «امید و دلواپسی»

قرار هاشمی با حاج احمدآقا برای زیارت امام

  • جمعه ۴ مرداد ۱۳۶۴

    اعضای خانواده در رفسنجان هستند. تلفنی احوالپرسی کردم. مهدی به کوه پیمائی رفته است. او صبح زود رفت و ساعت چهار بعداز ظهر آمد. امروز بیشتر وقتم به خواندن گزارش‏ها گذشت.

    آقایان بهزاد نبوی، [حسین]نمازی و [محسن]نوربخش آمدند و از بحران اقتصادی احتمالی به خاطر فروش نرفتن نفت ابراز نگرانی کردند. راهکار مقابله با این بحران یا فروش بیشتر [نفت] است و یا کاهش هزینه‏ها که اولی را انتخاب کردیم و قرار شد معاونانی برای وزیر نفت تعیین کنیم که تلاش بیشتری کنند.

    عصر احمدآقا آمد و راجع به جنگ، دولت آینده. فروش نفت، سپاه و ارتش مذاکره کردیم. قرار شد فردا در همین ارتباط به زیارت امام بروم.