خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1364 / کتاب «امید و دلواپسی»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1364 / کتاب «امید و دلواپسی»

توضیحات صیاد شیرازی درباره طرح عملیاتی خود *** رد طرح فرماندهان سپاه از سوی آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی

  • چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۶۴

    از ساعت هشت تا ده صبح کارهای اداری را در دفترم انجام دادم. در دفتر آقای خامنه‏ای با فرماندهان سپاه برای بررسی برنامه آنها درباره آینده جنگ جلسه داشتیم. بعد از عملیات بدر مأمورشان کردیم که برنامه خود را بیاورند. به نظر می‏رسد که آنها ضعیف برخورد کرده، طرحهای بلند مدتی که چند سال دیگر نتیجه می‏دهد و مستلزم صرف نیروهای عظیم انسانی و مالی است، آورده بودند. با تلخی طرحشان را رد کردیم و من به آنها گفتم که باید با امکانات موجود جنگید. آنها پیشنهاد ادغام با ارتش را رد کردند و پیشنهاد تقسیم سرزمین بین ارتش و سپاه را هم برای مطالعه بیشتر گرفتند.

    ساعت سه و نیم بعد از ظهر آقای صیاد[شیرازی] آمد. ایشان تقسیم سرزمین را نپذیرفت و توضیحاتی درباره طرح عملیات خود داد. عصر جلسه هیأت رئیسه[مجلس] داشتیم. بعد از جلسه، مشکلات جنگ را مطرح کردم. رؤسای قوا افطار مهمان من در مجلس بودند. با آنها درباره جنگ بحث کردیم. قرار شد که طرح صیاد را تأیید کنیم و برای و ادار کردن سپاه به اطاعت، از امام استمداد شود.

    وضعیت قرمز و خاموشی اعلام شد ولی دشمن به تهران نرسید. شب در مجلس خوابیدم و سحری را به تنهائی صرف کردم. سرهنگ [هوشنگ]صدیق [فرمانده نیروی هوایی] از موفقیت آزمایش موشک استاندارد برای استفاده در پدافند ضد هوایی خبر داد که اگر کامل باشد، نقطه عطفی است.