خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1364/ کتاب «امید و دلواپسی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1364/ کتاب «امید و دلواپسی»

  • چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۶۴

 چهارشنبه 5 تیر 1364   7 شوال 1405   26 JUNE 1985

    اول صبح به مجلس رفتم. پس از شروع جلسه، اداره آن را به آقای یزدی سپردم و برای انجام کارهای قبل از سفر به چین و ژاپن به دفترم آمد. درباره همراهان و برنامه‏ها تبادل نظرهایی شد. صیاد شیرازی آمد و گزارش برنامه‏های جنگ را داد و چون تأخیر داشت، کمی اوقات تلخی کردم و ایشان هم ناراحت شد. آقای [محسن] رضایی هم کارهایش را گفت.

    بعداز ظهر به منزل رفتم. حاجیه والده هم آمده بودند؛ کمی مریض‏اند. عفت چمدان سفر را بست. محسن هم از رفسنجان آمده بود که با من به سفر بیاید. ساعت شش به فرودگاه [مهرآباد] آمدیم و مصاحبه‏ای کردم و سپس با مراسم رسمی حرکت کردیم؛ با دو هواپیما و حدود 100 نفر همراه - شامل 12 نفر از نمایندگان مجلس و جمعی از معاونان [رئیس‏جمهور] و وزراء و وزیر امور خارجه و خبرنگاران و... - تمام شب در پرواز بودیم. از فضای پاکستان به آقای ضیاءالحق [رئیس‏جمهور پاکستان] پیام دوستی دادیم. چون ایران با چین چهارونیم ساعت اختلاف وقت دارند، نزدیک ساعت دو بامداد آفتاب را دیدیم.