خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • پیگیری بنیاد تاریخ توسط ملاقات معادیخواه

پیگیری بنیاد تاریخ توسط ملاقات معادیخواه

درخواست برای جنگی نگه داشتن روحیه مردم

  • جمعه ۱۶ اسفند ۱۳۶۴

    از جبهه اطلاع گرفتم. گفتند پاتک دیشب دشمن ضعیف بوده و شکست خورده. باران هم کار را به نفع ما کرده است. کمی استراحت و رفع خستگی کردم. عصر آقای [عبدالمجید] معادیخواه برای کارهای بنیاد تدوین تاریخ آمد. آقای افشار برای طرح‏های سپاه در جهت اعزام نیرو به جبهه و مانورهای سپاه، برای جنگی نگه داشتن روحیه مردم آمد. آقای دکتر قوجقی [پزشک] معالج عفت برای دیدار من آمد. شب به خواندن گزارش‏ها و استماع اخبار گذشت. زودتر از شبهای دیگر خوابیدم.