خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • تاکید امام به فرماندهان نظامی درباره هاشمی

تاکید امام به فرماندهان نظامی درباره هاشمی

گزارش خرید هلی کوپتر از اندونزی توسط نخست وزیر

  • دوشنبه ۲ دی ۱۳۶۴

  بیشتر وقتم به مطالعه گذشت. با نخست‏وزیر درباره وزرای جدید و خرید هلیکوپتر از اندونزی مذاکره شد. آقای صیاد [شیرازی] آمد. بعد از ملاقات امام با فرماندهان ارتش، از صحبتهای امام راضی بود. امام در جمع فرماندهان به آنان ابلاغ کرده بودند که اختیارات فرماندهی کل در جنگ به من واگذار شده است و خواسته بودند اطاعت کنند. راجع به اقلامی که سپاه از ارتش برای عملیات می‏خواهد، توپخانه، مهمات، هلی‏کوپتر، پل ارّاده. و... نیز درباره ستاد مشاور فرماندهی مذاکره کردیم.