خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • نظر شورای پزشکی درباره بیماری هاشمی

نظر شورای پزشکی درباره بیماری هاشمی

انفجار بمب در مقابل بیمارستان تجریش

  • شنبه ۱۶ آذر ۱۳۶۴

   بیشتر وقتم به مطالعه گذشت. اول شب آقای [سیدحمید روحانی] زیارتی برای مصاحبه درباره زندگی خودم و تاریخ انقلاب آمد. یک ساعت و نیم مصاحبه شد. ناتمام ماند. کارها را انجام دادم.    عفت رفت دکتر و بعد از ظهر برگشت. ناراحت است. دکتر جزایری گفته هموگلوبین خون کم است و مخاطهای بینی ضعیف است و علاج روشنی ارائه نداده؛ ولی به نظر می‏رسد در قضاوت عجله کرده؛ باید منتظر نظر شورای پزشکی باشیم.     صدای انفجاری ساعت دوازده و 55 دقیقه بعداز ظهر به گوش رسید. بعداً معلوم شد مقابل در بیمارستان شهدای تجریش، بمبی در یک ماشین ژیان منفجر شده که دو نفر شهید و 18 مجروح داشته است.