خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • توصیه هاشمی به نخست وزیر درباره رئیس جمهور

توصیه هاشمی به نخست وزیر درباره رئیس جمهور

میهمانی که اوقات هاشمی راتلخ کرد!

  • شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۶۴

    از ساعت نه صبح تا یک بعد از ظهر در جلسه شورای سرپرستی [صداوسیما] حدود وظایف معاونت‏های سیاسی و برون مرزی را مشخص کردیم. در این مطلب، آقایان [محمدحسن]زورق و [ابوالقاسم]قاسم‏زاده اختلاف نظر داشتند. اعضای شورا ظهر مهمان من بودند.

    به رئیس دفترم گفتم که از سعید منتظری فرزند آیت‏الله منتظری در بیمارستان لبافی‏نژاد عیادت کند. او برای جهاد سازندگی کار می‏کرده و در جزیره مجنون مجروح شده و گویا یک چشمش از بین رفته است.

    آقای خامنه‏ای پس از ملاقات [سرهنگ] صیاد[شیرازی]، تلفنی از ضعف برنامه اظهار نارضایتی کردند و از من خواستند که وقتی از امام بگیرم تا درباره حزب[جمهوری اسلامی] با ایشان صحبت کنیم. قرار شد که پس فردا ملاقات کنیم.

    شب آقای نخست‏وزیر از بخشنامه [آیت‏الله خامنه‏ای] رئیس‏جمهور به ارگانهای دولتی درباره معرفی واحد نظارت برعملکرد ادارات شکایت کرد و آن را از حقوق رئیس‏جمهور نمی‏دانست. به او گفتم که عکس‏العمل نشان ندهد.

    گزارشها و کارهای مجلس را خواندم و انجام دادم. مطلب مهمی در گزارشها نبود. درباره جنگ با آیت‏الله خامنه‏ای تلفنی صحبت کردم. یکی از بستگان که برای کار مؤسسه پانزده خرداد آمده بود و انتظار داشت وقت زیادتری صرف او کنم، اوقاتم را تلخ کرد و از پیشرفت کارم کاست. در نهایت تقاضای یک ماشین تحریر برای دفتر مؤسسه کرد!