خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1364/ کتاب «امید و دلواپسی»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1364/ کتاب «امید و دلواپسی»

  • پنجشنبه ۲ آبان ۱۳۶۴

 پنجشنبه 2 آبان 1364   9 صفر 1406   24 OCTOBER 1985

    زود به مجلس رفتم. به [آقای میرحسین موسوی] نخست‏وزیر گفتم در ارسال نامه معرفی وزرا به مجلس تسریع نماید. پیامی کتبی از امام برای نمایندگان رسیده بود در خصوص خودداری از تطبیق روایات مخصوص ائمه معصومین بر ایشان، که قرائت کردم. قانون مطبوعات در دستور بود. نامه معرفی وزرا رسید، اعلان کردم. با اینکه توسط هیأت حکم تا حدودی تعدیل شده ولی هنوز هردو جریان به برخی از وزرا اعتراض دارند.

    بعد از تنفس به دفترم آمدم. آقایان [محسن]رفیق‏دوست و [علی]شمخانی آمدند. گزارش عملیات عاشورای 4 را دادند و برنامه عملیات آینده را گفتند. [عملیات را] مدتی به تأخیر انداخته‏اند. عصر کشاورزان نمونه آمدند و من برای آنها مفصلاً صحبت کردم.

    در جلسه شورای عالی دفاع شرکت کردم. درباره تجاوزهای افغانستان در مرز بحث شد و هم درباره جزیره خارک و... بعداز جلسه مصاحبه کردم. درباره گروگان‏های روسی - که خبر رسیده در دست شیعه‏های لبنان هستند - بحث و قرار شد برای آزادی آنها کمک شود. خبر رسید سکوی نفتی ابوذر در بمباران امروز عراق، آسیب دیده است. شب به منزل آمدم.