خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • پاسخ امام به نامه نمایندگان درباره نخست وزیر

پاسخ امام به نامه نمایندگان درباره نخست وزیر

"نظرم ابقای آقای میرحسین موسوی است"

  • شنبه ۶ مهر ۱۳۶۴

    عفت، اعظم و عماد برای سفر به فرودگاه مهرآباد رفتند. مطابق معمول دیر رسیدند وتحویل بارشان دچار اشکال شد. به دفترم گفتم مشکل را رفع کند. به عفت که اظهار ناراحتی می‏کرد گفتم یا از اول با شناسایی بروید و اگر مثل مردم می‏روید، مثل همه سر وقت بروید.

    پیش از ظهر احمدآقا آمد و نتیجه مسافرت به خارک را به ایشان گفتم که خدمت امام بگویند. خبر داد که امام جواب نامه 135 نماینده مجلس در حمایت از آقای [میرحسین] موسوی را داده‏اند و نوشته‏اند که نظرشان ابقای آقای موسوی است. این تأیید کتبی مجدد، لابد آقای رئیس‏جمهور و جناح مقابل آقای موسوی را عصبانی‏تر می‏کند.

    عصر آقای محسن رضایی آمد و گزارشی از برنامه عملیات آینده قدس گفت که معلوم است از استحکام هفته قبل برخوردار نیستند و تردیدهایی دارند. توضیحاتی برای عملیات اصلی داد و امکاناتی خواست.

    گزارش مسافرت خارک و نظراتم را به آقایان نخست‏وزیر و رئیس‏جمهور، تلفنی دادم. دیشب و امروز هم عراق در جزیره خارک بمب انداخته ولی در آب افتاده است. به نظر می‏رسد قسمت سالم اسکله تی [ T ] را هدف گرفته است؛ لابد کشتی پهلو گرفته را دیده‏اند. شب کارهای مجلس را آوردند انجام دادم.

    آقای [محسن] رفیق‏دوست از کره شمالی برگشته ولی نتوانسته است راه‏اندازی اندیوزر (آخرین مصرف کننده) را برای موشک‏های چینی بگیرد. پیغام رهبر کره را برای من آورده که یک کشتی نفت خواسته است.