خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • چرا امام درباره ماندن نخست وزیر حکم ندادند؟

چرا امام درباره ماندن نخست وزیر حکم ندادند؟

نامه آیت‌الله خامنه‌ای و پاسخ امام

  • شنبه ۲ شهریور ۱۳۶۴

    تا ساعت یازده صبح در منزل مطالعه می‏کردم. کمی کسالت، احساس خستگی و درد مفاصل و استخوانها مثل سرماخوردگی دارم. خدمت امام رفتم و راجع به مشکل کابینه آینده، با توجه به عدم موافقت آقای خامنه‏ای با آقای [میرحسین]موسوی مذاکره کردم، اما نتیجه‏ای بدست نیامد. امام همان حرف قبلی خودشان را تکرار فرمودند که تغییر دولت را صلاح نمی‏دانند و حاضر هم نیستند در این خصوص امر صادر کنند و اظهار نظر را کافی می‏دانند.

    در مورد اینکه به شورای نگهبان توصیه کنند در تفسیر قانون اساسی که معرفی نخست‏وزیر را بعد از انتخاب مجدّد رئیس‏جمهور لازم می‏دانند، تجدید نظر کنند که خود به خود دولت بماند، امام فرمودند نمی‏خواهیم این بدعت باب شود که موجب تضعیف شورای نگهبان شود. گفتم فتنه پیش خواهد آمد. فرمودند با آقای خامنه‏ای صحبت کنیم و ایشان را قانع کنیم و ضمنا گفتند برای خود آقای خامنه‏ای ضرر دارد و خبر از رسیدن نامه آقای خامنه‏ای وجواب خودشان به همین مضامین دادند.

    آیت‏الله خامنه‏ای تمایلی به نامزد شدن مجدد نداشتند و با اصرار ماها و نیز خواست امام پذیرفتند و همان موقع گفتند که نظرشان را راجع به کابینه گفته‏اند و اکنون حجت دارند ولی نمی‏خواهند از نظر امام تخلف کنند.

    عصر آقایان شمخانی و رحیم صفوی آمدند و درباره عملیات آینده و نیازهای سپاه صحبت کردند. یکی از همافران به نام آقای نوروزی آمد و از [سرهنگ هوشنگ صدیق] فرمانده نیروی هوایی شاکی بود. کمی تب دارم و با مصرف قرص مسکن خوابیدم.