خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • توفیق نسبی عراق در حمله به خارک

توفیق نسبی عراق در حمله به خارک

انتظار هاشمی برای دفاع جدی‌تر

  • شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۶۴

    تمام روز در منزل بودم. سرهنگ [مصطفی]ترابی گزارش داد که هیأت اعزامی به خارک نظر داده است که نقص در نحوه دفاع بوده و اسکله تی صدمه دیده است. آقای غرضی [وزیر نفت] هم گزارش مقدار آسیب را داد. مجموعاً عراق توفیق نسبی در زدن خارک به دست آورده است. باید در آینده در دفاع جدی‏تر برخورد کرد.