خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

توفیق یاسر عرفات در تشکیل شورای عالی فلسطین *** تذکری که هاشمی به اعضای موتلفه داد

  • جمعه ۲ آذر ۱۳۶۳

 

    تمام امروز در منزل بودم. اقامه نماز جماعت جمعه را به عهده آقای امامی کاشانی گذاردم و طبق معمول درباره مطالب روز مشورت کردند و موضوعاتی را [برای ارائه] تذکر دادم. به مطالعه و استراحت گذشت.

    عصر، جمعی از اعضای مؤتلفه [اسلامی] آمدند؛ انتقاداتی به وضع قوه قضائیه، عدم برخورد سخت با رشوه‏خوارها و ضدانقلاب و بی‏حجابی و... داشتند. و نیز انتقاداتی به دولت، در مورد حذف نیروهای مخالف خط خودش و ضعف مدیریت‏ها داشتند. از عدم هماهنگی من در مجلس، با خط خودشان، گله‏داشتند. توضیحاتی دادم و خطر حمایت از سرمایه‏داری و عدم حمایت از محرومان را [به آنها] تذکر دادم.

    گزارشها را آوردند، خواندم؛ مطلب مهمی نداشتیم. مسئله روز، تشکیل جلسه شورای ملی فلسطین در اردن است که ظاهراً [یاسر] عرفات، علی‏رغم مخالفت سوریه و چپها موفق شده، شورا[ی عالی فلسطین] را تشکیل دهد؛ ولی تشکیل شورا در اردن و سخنرانی ملک‏حسین در دراز مدت به ضرر آنها است.