خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

خاطرات روزانه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی/ سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

"رابطه خود را با آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر کنید" *** توصیه هاشمی به خاتمی و کروبی

  • جمعه ۱۱ آبان ۱۳۶۳

    در منزل بودم. آقای خامنه‏ای [نماز]جمعه را اقامه کردند. عصر آقایان [سیدمحمد] خاتمی [وزیر ارشاد اسلامی]، [محمد]عبائی [خراسانی]، [اسدالله]بیات، جعفری لنگرودی، هادی خامنه‏ای، [مهدی]کروبی، [محمدعلی]هادی [نجف‏آبادی] آمدند. نگران پیشرفت خط محافظه‏کار به تعبیر آنها از طریق جامعه مدرسین [حوزه علمیه قم] و حزب [جمهوری اسلامی] و [جامعه]روحانیت مبارز [تهران] و انزوای آقای منتظری بودند و در این باره چاره‏جوئی می‏کردند.

    گفتم باید حزب [جمهوری اسلامی] و [جامعه] روحانیت مبارز [تهران] تعدیل شود و تأکید کردم که رابطه خود را با آقای خامنه‏ای [رئیس جمهور] بیشتر کنند و آنها را از برخوردهای حذفی و طرد دیگران تحذیر نمودم و استفاده تعبیراتی مثل راست و محافظه‏کار مرتجع را نادرست خواندم.

    خانم سلامت آمده بود؛ برای پیدا کردن اموالشان که بین راه تهران و قم، دزدی با بُردن آنها به بیراهه، ربوده بود، کمک می‏خواست.