خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / 1363 / کتاب «به سوی سرنوشت»

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال / 1363 / کتاب «به سوی سرنوشت»

صدور جواز نرخ گذاری کالا و خدمات از سوی دولت *** درخواست هاشمی از امام درباره چه بود؟

  • دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۶۳

    تا نزدیک ظهر، در منزل مطالعه می‏کردم. گزارش‏های عقب افتاده را خواندم. در جبهه، تازه‏ای نداشتند؛ از مسامحه وزارت نیرو و کشاورزی در کارهای مهندسی پشت جبهه، شکایت داشتند. نزدیک ظهر، برای احوالپرسی خدمت امام رفتم. در مورد شورای عالی فرهنگ هم صحبت کردم که به جای ستاد انقلاب فرهنگی عمل می‏کند؛ [آقای ایرج فاضل] وزیر علوم از آن ناراضی است. راجع به جواز نرخ‏گذاری دولت [روی کالا و خدمات] پرسیدم که فتوای ایشان حکم اولی است یا ثانوی؛ کمیسیون بازرگانی [مجلس به این حکم] نیاز دارد. فرمودند ثانوی است و قرار شد بنویسند. از جنگ هم گزارش دادم و ایشان برضرورت تقویت امکانات فنی صداوسیما، برای جلوگیری از خرابکاری کشورهای همسایه در ارتباطات، تأکید فرمودند. از ایشان خواستم که بیشتر با مردم حرف بزنند. عصر، بیشتر وقتم را به مطالعه پرداختم.