خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه /آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

خاطرات روزانه /آیت الله هاشمی رفسنجانی / سال 1363/ کتاب «به سوی سرنوشت»

  • یکشنبه ۱۰ تیر ۱۳۶۳

 یکشنبه 10 تیر 1363

    بعضی افراد که می‏خواستند در جلسه دیدار امام شرکت کنند و کارت ملاقات نداشتند، به اسم منزل ما، از موانع [بازرسی] عبور می‏کردند. در روزهای ملاقات امام، چنین مواردی داریم. به حسینیه جماران رفتم، تقریباً همه شخصیتها و سران ارگانها بودند. اول، طبق معمول آقای رئیس جمهور صحبت کردند و [عید فطر را] تبریک گفتند. سپس امام به مناسبت عید فطر و ... صحبت فرمودند. از زیرزمین حسینیه، پنجره‏ای به حیاط ما باز می‏شود که معمولاً در این گونه جلسات، برای فرار از ازدحام حضّار، از آن راه وارد خانه می‏شوم.

    آقایان [مسیح] مهاجری و [سید محمدرضا] بهشتی [از حزب جمهوری اسلامی] آمدند. درباره اختلافات دو جریان [سیاسی] در حزب و جامعه و مجلس صحبت شد. گفتند، طبق توصیه من، کوتاه آمده‏اند ولی هنوز از طرف مقابل، عکس‏العمل مناسبی ندیده‏اند. گفتم باید دولت آقای موسوی مواظب باشد و آنها را جذب کند. فعلاً اکثر آنها از کارهای اجرائی حذف شده‏اند و طبیعی است که مخالف باشند و برخورد خوبی نداشته باشند.

    شب، احمد آقا تلفنی گفت، امام از رادیو اسرائیل شنیده‏اند که عراق ادعا کرده، شش کشتی و یک هواپیمای ایران را زده است؛ امام معمولاً رادیوهای بیگانه را گوش می‏دهند. امروز، کاروان کشتی‏ها را در بندر ماهشهر داشته‏ایم. [به احمدآقا] گفتم یک کشتی غرق شده، یکی آسیب دیده و سه کشتی به گِل نشسته است. عصر، تلویزیون تماشا می‏کردم؛ تئاتری در مورد »صید شدن صیاد« داشت که به نظرم آمد، هنرمندان رندی کرده‏اند؛ باید رسیدگی شود.