خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – کتاب به سوی سرنوشت

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – کتاب به سوی سرنوشت

  • سه شنبه ۸ خرداد ۱۳۶۳

سه شنبه 8 خرداد 1363

    گزارشهای روز را خواندم؛ کمی از دامنه بحران خلیج فارس کاسته شده است. به نظر می‏رسد سیاست مقابله به مثل جواب داده باشد و آنها جا زده‏اند؛ اگر آرامش قبل از طوفان نباشد.

    قبل از جلسه علنی، درباره هیأت رئیسه مجلس به مشورت پرداختیم و سپس جلسه علنی مجلس، برای انتخابات هیأت رئیسه موقت تشکیل شد. با 196 رأی موافق، از 205 رأی نمایندگان حاضر در جلسه، به ریاست [مجلس] انتخاب شدم.نامزدی ریاست مجلس، رقیب نداشتم. کار اداره جلسات مجلس [دوره] دوم را شروع کردم. گزارش انتخاب هیأت‏های رئیسه کمیسیونهای مجلس مطرح شد. آقای [مهدی] کروبی از آقای [محمد مهدی] ربانی املشی، در نیابت ریاست مجلس جلو افتاد.

    عصر نیز شعبه جلسه داشت. اعتبارنامه وکلای آبادان و اردبیل تصویب شد و افراد برای کمیسیونها پیشنهاد شدند. من هم برای کمیسیون برنامه و بودجه و دفاع [پیشنهاد شدم]. به دفترم آمدم. آقای ربانی املشی آمد و انتخابات [نواب رئیس] را مخدوش می‏دانست. گزارشها را خواندم. به نظر می‏رسد، شکایت شورای همکاری خلیج فارس در شورای امنیت به مشکل برخورده است و در این مورد، شورای امنیت به خود ما متوسل شده است.

    اول شب، آقای امامی کاشانی [عضو فقهای شورای نگهبان] آمد و پیشنهاد ایجاد ارتباط بین شورای نگهبان و سایر مراکز را برای تفاهم و جلوگیری از تشتّت می‏داد. [نظرش را] پسندیدم. معتقد بود، این درست نیست که اختلاف پیش آید؛ و [باید] با حمایت امام از خطر جلوگیری شود؛ همچنان که اخیراً در مورد شورای نگهبان و دولت پیش آمد. شب به خانه آمدم.