خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – کتاب به سوی سرنوشت

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – کتاب به سوی سرنوشت

تصمیم گیری آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی

  • چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۳

    صبح زود، [سرهنگ محمد سلیمی] وزیر دفاع آمد و توضیحی برای برنامه بازدید از کارخانه‏های مهمات‏سازی سازمان صنایع دفاع داد و با هم به محل کارخانه [واقع] در شمال خیابان پاسداران رفتیم. از چند واحد بازدید کردیم؛ از جمله از فشنگ‏سازی و گلوله‏سازی 130 و 155 میلیمتری که نسبتاً منظم است و از مینهای دریائی که اخیراً طراحی کرده‏اند. ابتکار جالبی است. آقایان قیامتیون، قاسم‏زاده و جعفری با حرارت توضیح دادند. از نارنجک‏هایی که با تفنگ معمولی و مسلسل، پرتاب می‏شود و برد زیادتری دارد، از خمپاره‏های ضد تانک و ضد نفر و همچنین از سالن ابزارسازی هم بازدید کردیم و سپس به توضیحات مدیرعامل [سازمان صنایع دفاع] گوش دادیم. بعد از بازدید، برای کارکنان سخنرانی نمودم.

    عصر، استراحت و مطالعه داشتم. خبر دادند که یک کشتی بزرگ عربستان سعودی، موشک خورده است. دولت کویت، رسماً اعلام کرده که ایران، دو کشتی‏اش را زده و [ایران را] تهدید کرده است. ملک فهد [پادشاه عربستان سعودی]، توسط کاردار ما، پیغام نرم فرستاده و تقاضا کرده است که کشتی‏ها را نزنیم.

    شب، آقایان خامنه‏ای، احمد آقا، موسوی اردبیلی و دکتر ولایتی مهمان من بودند. برای جواب ملک فهد و کویت تصمیم اتخاذ شد. دیروقت، گزارشهای خارجی وارده را خواندم. مسأله مهم دنیا، مسأله خلیج فارس و بحران احتمالی نفت است.