خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – کتاب به سوی سرنوشت

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – کتاب به سوی سرنوشت

"گزارش جمعیت ۸۰ میلیونی کشور در سال۸۳"

  • جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۶۳

    تمام روز را در منزل بودم و بیشتر وقتم به مطالعه گذشت. بچه‏ها به مهمانی رفته بودند و برای صرف ناهار تنها بودم. صبح، [آقای ناطق نوری] وزیرکشور اطلاع داد، نظر شورای نگهبان این است که در حدود سی شهر را - که فرصت نکرده رسیدگی کند - در مرحله دوم، انتخابات انجام ندهیم و به میان دوره‏ای بیفتند؛ از جمله قم و اصفهان.

    با این نظر مخالفت کردم و گفتم باعث اختلاف می‏شود و شورای نگهبان متهم به اعمال خط سیاسی می‏گردد. توسط حاج احمد آقا مطلب را به امام هم پیغام دادم. عصر مطلع شدم که توجه به اشکال موجود کرده‏اند و راه حل انتخاب شده، این است که یک هفته، انتخابات مرحله دوم را به تأخیر بیندازند تا رسیدگی کامل [انجام] شود.

    عصر، دکتر وحید [دستجردی] و دکتر [هادی]منافی آمدند. دکتر وحید [دستجردی] درباره اختلاف دانشجویان تحکیم وحدت و انجمن‏های اسلامی در انتخابات و از حکومت خط لیبرال‏ها بر دانشگاه تهران گفت. دکتر منافی [وزیر بهداری] هم عازم کنفرانس بهداشت جهانی در ژنو است. او شرحی از وضع بهداشت کشور ارائه داد و گفت تا بیست سال دیگر، جمعیت ایران با نرخ توالد موجود، به هشتاد میلیون نفر خواهد رسید.