خاطرات
  • صفحه اصلی
  • خاطرات
  • خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – کتاب به سوی سرنوشت

خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی سال 1363 – کتاب به سوی سرنوشت

مشکلات لیست انتخاباتی بر سر توکلی

  • پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۶۳

    تمام روز را در منزل بودم. آقای دکتر [حسن]روحانی آمد. برای تجهیز و هماهنگی و آزمایش امکانات دفاعی - که مثبت نبوده - عازم خوزستان بود. در خانه تنها بودم. گزارشها را از مجلس آوردند؛ تازه مهمی نیست. آقایان [فضل‏الله]محلاتی [نماینده امام در سپاه] و محسن رضائی [فرمانده سپاه] هم آمدند. آقای محلاتی راجع به انتخابات تهران، چاره‏جوئی می‏کرد. بعد از شهادت آقای [مهدی] شاه‏آبادی، انتظار می‏رفت در مرحله دوم، به جای ایشان از افراد بعدی، کسی انتخاب شود. مجلس، به خاطر اینکه اسم آقای احمد توکلی در لیست انتخاباتی می‏آید، مخالفت کرد. دیگران به خاطر انتخاب ایشان و احتمال آمدن آقای [اسدالله] بادامچیان اصرار بر آن دارند. شورای نگهبان به نفع اینها نظر داده است. ولی مشکل همان مخالفت مجلس است.

    آقای محسن رضائی هم درباره تشکیل واحدهائی از کردها و اعراب عراقی برای ضربه‏زدن به صدام در خاک عراق مشورت کرد؛ موافقت کردم. عصر آقای [محسن]رفیق‏دوست، تلفنی از من خواست به آقای منتظری تلفن کنم که آقای محسن رضائی را که به قم می‏رود، بپذیرند. آقای منتظری، مدتی است با فرماندهان سپاه روابط خوبی ندارند. شب زود خوابیدم.